Internet Explorer is not supported by Design Library

The last version of Internet Explorer, version 11, was released on October 17, 2013. This is a very long time ago when taking into account the rapid development of web technologies. These days it is often difficult and time consuming to get modern technologies to work well in this old browser. More and more frameworks are dropping support, and even Microsoft themselves has announced that they will fully drop support for IE in their own services in 2021.

Consequently, we have decided to not include support for IE in the Design Library website.

Luckily, there are modern options in active development. Please use Firefox, Edge or Chrome instead.

About Green

Green aimes at maximizing code quality, code reuse, consistency and collaboration.

Green is an opinionated design system for building content and functionality for SEB. It builds on a set of principles and techniques aimed at maximizing code quality, code reuse, consistency and collaboration.

What is GDS?

Ett design system är en samling av färdiga och återanvändbara komponenter, mönster, riktlinjer och kod som gör det snabbare och enklare att bygga enhetliga digitala upplevelser på SEB. Genom att använda redan färdiga komponenter och tillgångar från design systemet minimeras tiden som behövs för att designa och bygga. Man behöver inte längre bygga och sen bygga om grundläggande element utan kan istället använda den tiden för att anpassa sin produkt så den överträffar de förväntningar användaren har.

Green underhålls av ett centralt team med stöd av hela SEB.

Green är finansierat och byggs av SEB. De som ingår i Green Core teamet är anställda i Group CX, Digital Services, Group CIO. Green Core Team jobbar med att underhålla tillgångarna i Green med hjälp från hela SEB med ett inner source tänk där vår backlog är öppen för anställda på SEB att kunna bidra.

 

Hur funkar Green?

Våra grundläggande principer
  • Green är inkluderande.
  • Green bygger konsekvens.
  • Vi underhåller design och kod

Green tillsammans med SEBs CX-community underhåller Figma-bibliotek med Green-komponenter.

 

Component process

You are welcome to contribute code and/or design to Green. This is the process (image below), but in short, sign up to Green coaching through the Green channel in Teams for support.

GDS

Process for working with new components in GDS

 

Page last updated

Feedback

Was this helpful?