Customer journey

Baserade på analytics, från affären och från traffik. Ev. kunskap och insikter om kund. Varför gör vi som vi gör?